Giải VBT toán 4 tập 2 bài : Ôn tập về đại lượng Trang 99,100

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Giải VBT toán 4 tập 2 bài : Ôn tập về đại lượng Trang 99,100 toán 4 tập 2 , để học tốt toán 4 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 99 vbt toán 4 tập 2

Viết đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

Lớn hơn ki – lô - gam

Ki – lô - gam

Bé hơn ki – lô - gam

kg

1kg

= 10 hg

= 1000 g

Hướng dẫn giải:

Lớn hơn ki – lô - gam

Ki – lô - gam

Bé hơn ki – lô - gam

Tấn

Tạ

Yến

kg

Hg

Dag

Gam

1 tấn

=10 tạ

= 1000kg

1 tạ

= 10 yến

= 100 kg

1 yến

= 10kg

1kg

= 10 hg

= 1000 g

1 hg

= 1000g

1 hg

= 10g

1g

Bài tập 2: Trang 99 vbt toán 4 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 7 yến = ….kg

yến = …kg

60kg = …. yến

4 yến 5 kg = ….kg

b) 6 tạ = … yến

tạ = …kg

200 yến = … tạ

5 tạ 5 kg = …kg

c) 21 tấn = ….tạ

tấn= ….kg

530 tạ = …. tấn

4 tấn 25 kg = ….kg

d) 1032kg = … tấn …kg

5890 kg = …tạ …..kg

Hướng dẫn giải:

a)

7 yến = 70kg

yến = 2kg

60kg = 6 yến

4 yến 5 kg = 45 kg

b)

6 tạ = 60 yến

tạ = 50kg

200 yến = 20 tạ

5 tạ 5 kg = 505kg

c)

21 tấn = 210 tạ

tấn= 100kg

530 tạ = 53 tấn

4 tấn 25 kg = 4025kg

d)

1032kg = 1 tấn 32kg

5890 kg = 50 tạ 890kg

Bài tập 3: Trang 100 vbt toán 4 tập 2

Điền dấu >, <, =

5 kg 35g ......5035g

1 tạ 50kg ...... 150 yến

4 tấn 25kg ...... 425kg

100g ...... kg

Hướng dẫn giải:

5 kg 35g = 5035g

1 tạ 50kg < 150 yến

4 tấn 25kg > 425kg

100g < kg

Bài tập 4: Trang 100 vbt toán 4 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

12kg 45g = .............g

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 1245

B. 10 245

C. 12 045

D. 12 450

Hướng dẫn giải:

1 kg = 1000 g

12kg 45g = 12 045.g nên ta chọn đáp án C

Bài tập 5: Trang 100 vbt toán 4 tập 2

Cân nặng của bố và con là 91kg. Bố cân nặng hơn con là 41kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu, con cân nặng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Cân nặng của con là:

( 91 -41 ) : 2 = 25 (kg)

Cân nặng của bố là:

91 - 25 = 66 (kg)

Đáp án:

Con: 25 kg

Bố: 66 kg.

Đáp số : Con cân nặng là 25kg Bố cân nặng là 66


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021