Giải VBT toán 4 tập 2 bài:Phép trừ phân số Trang 40

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Phép trừ phân số Trang 40 vbt toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 40 vbt toán 4 tập 2

Tính:

a)

b)

c)

d)

Bài tập 2: Trang 40 vbt toán 4 tập 2

Tính:

a)

b)

Bài tập 3: Trang 40 vbt toán 4 tập 2

Một trại chăn nuôi gia súc có tấn thức ăn trại đã sử dụng hết \({4 \over 5}\) tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài ta tính được trại còn số tấn thức ăn là:

(tấn)

Đáp số: tấn.

Bài tập 4: Trang 40 vbt toán 4 tập 2

Có hai voì nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được bể, vòi thứ hai một giờ chảy được \({1 \over 3}\) bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

Hướng dẫn giải:

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai số phần của bể nước là:

(bể)

Đáp số: bể.


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021