Giải VBT toán 4 tập 2 bài : Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Trang 87,88

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Giải VBT toán 4 tập 2 bài : Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Trang 87,88 toán 4 tập 2 , để học tốt toán 4 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 87,88 vbt toán 4 tập 2

Đặt tính rồi tính:

a) 134752 + 2408

b) 84752 - 18736

c) 35981 + 81037

d) 618360 - 25813

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 87,88 vbt toán 4 tập 2

Tìm x

a) x + 216 = 570

b) x - 129 = 427

Hướng dẫn giải:

a) x + 216 = 570

x = 570 – 216

x = 354

b) x – 129 = 427

x = 427 + 129

x = 556

Bài tập 3: Trang 87,88 vbt toán 4 tập 2

Viết chữ hoặc sô thích hợp vào chỗ chấm:

7 + a = ..... + 7

a – 0 = .....

( a + b ) + 5 = a + ( b + ..... )

a – a = .....

0 + m = m + ..... = .....

Hướng dẫn giải:

7 + a = a + 7

a – 0 = a

( a + b ) + 5 = a + ( b + 5 )

a – a = 0

0 + m = m + 0 = m

Bài tập 4: Trang 87,88 vbt toán 4 tập 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = .................

= .................

= .................

b) 102 + 7 +243 + 98 = .................

= .................

= .................

Hướng dẫn giải:

a) 68 + 95 + 32 + 5

= (68 + 32 ) + (95 + 5)

= 100 + 100

= 200

b) 102 + 7 +243 + 98

= (102 + 98) + (7 + 243)

= 200 + 250

= 450

Bài tập 5: Trang 87,88 vbt toán 4 tập 2

Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của em ít hơn của anh là 28 000 đồng. Hỏi cả 2 anh em tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

Số tiền tiết kiệm của em ít hơn của anh 28000 đồng nên số tiền tiết kiệm của em là:

135000 – 28000 = 107000 ( dồng )

Như vậy số tiền tiết kiệm của hai anh em là:

135000 + 107000 = 242000 (đồng)

Đáp số: 242000 đồng


  • 7 lượt xem