Giải VBT toán 4 tập 2 bài: Giới thiệu tỉ số Trang 61,62

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Giới thiệu tỉ số Trang 61,62 toán 4 tập 2 , để học tốt toán 4 tập 2. Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 61,62 vbt toán 4 tập 2

Viết tỉ số của hai số vào ô trống

Hướng dẫn giải

a

2

4

5

4

1

b

3

7

4

6

2

a : b

2 : 3

4 : 7

5 : 4

4 : 6

1 : 4

b : a

3 : 2

7 : 4

4 : 5

6 : 4

2 : 1

Bài tập 2: Trang 61,62 vbt toán 4 tập 2

Viết tỉ số của hai số và viết sơ đồ minh họa:

Hướng dẫn giải

a)

Lớp học có 3 bạn học sinh nam và 5 học sinh nữ. Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ là:

3 : 5 hay .

Vậy số bạn nam bằng số bạn nữ.

hay số bạn nữ bằng số bạn nam.

b)

Số gà mái nhiều gấp 3 lần số gà trống

Tỉ số của số gà trống và số gà mái là: 3 : 9 hay .

Vậy số gà trống bằng số gà mái

Hay số gà mái bằng số gà trống.

c)

Hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: 6 : 3 hay .

Chiều dài bằng chiều rộng.

Chiều rộng bằng chiều dài.

Bài tập 3: Trang 61,62 vbt toán 4 tập 2

Lớp có 15 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

a) Lớp có tất cả……… học sinh.

b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là: …………

c) Tỉ số của số học snh nam và số học sinh nữ của lớp là: …………

Hướng dẫn giải

a) Lớp học có tất cả 32 học sinh.

b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là 15 : 32 hay .

c) Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp là 17 : 15 hay .


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021