Giải VBT toán 4 tập 2 bài: Luyện tập chung Trang 26

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập chung Trang 26 vbt toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 26 vbt toán 4 tập 2

Rút gọn phân số:

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 26 vbt toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) và \({4 \over 7}\)

b) và $\frac{9}{16}$

c) và \({3 \over 5}\)

Hướng dẫn giải:

a) Ta được:

Do vậy quy đồng mẫu số các phân số và \({4 \over 7}\) ta được các phân số mới là và $\frac{12}{21}$

b) Ta được:

Do vậy quy đồng mẫu số các phân số và $\frac{9}{16}$ ta được các phân số mới là $\frac{12}{16}$ và $\frac{9}{16}$

c) Ta được:

Do vậy quy đồng mẫu số các phân số và \({3 \over 5}\) ta được các phân số mới là $\frac{15}{30}$ và $\frac{9}{16}$

Bài tập 3: Trang 26 vbt toán 4 tập 2

Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a) Phân số chỉ phần tô đậm của hình bên là:

A. B. \({3 \over 2}\) C. \({2 \over 5}\) D. \({3 \over 5}\)

b) Trong các phân số phân số bằng \({2 \over 9}\) là:

A. B.\({6 \over {28}}\) C. \({{14} \over {63}}\) D. \({{12} \over {51}}\)

Hướng dẫn giải:

a) D.( Có 3 ô tô màu trên tổng số 5 ô)

b) C.( )


  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021