Giải VBT toán 4 tập 2 bài : Ôn tập về phân số Trang 92,93

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Giải VBT toán 4 tập 2 bài : Ôn tập về phân số Trang 92,93 toán 4 tập 2 , để học tốt toán 4 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 92,93 vbt toán 4 tập 2

Nối phân số với hình biểu thị phân số đó

Hướng dẫn giải:

= $\frac{4}{10}$ nên ta có:

Bài tập 2: Trang 92,93 vbt toán 4 tập 2

Viết tiếp vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

Tử số là các số tự nhiên từ 1 đến 9. Mẫu số là 10.

Bài tập 3: Trang 92,93 vbt toán 4 tập 2

Rút gọn phân số:

; $\frac{14}{40}$ ;$\frac{18}{24}$ ;$\frac{25}{35}$ ;$\frac{60}{20}$ ;$\frac{100}{1000}$

Hướng dẫn giải:

Bài tập 4: Trang 92,93 vbt toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) và $\frac{4}{7}$

b) , $\frac{1}{5}$ và $\frac{1}{2}$

Hướng dẫn giải:

a)

Vậy quy đồng mẫu số các phân số: và $\frac{4}{7}$ ta được các phân số mới là $\frac{21}{35}$ và $\frac{20}{35}$

b)

Vậy quy đồng mẫu số các phân số: , $\frac{1}{5}$ và $\frac{1}{2}$ ta được các phân số mới là $\frac{5}{20}$ , $\frac{4}{20}$ và $\frac{10}{20}$

Bài tập 5: Trang 92,93 vbt toán 4 tập 2

Sắp xếp các phân số , $\frac{1}{6}$ , $\frac{2}{5}$ ,$\frac{3}{2}$ theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

< $\frac{10}{30}$ < $\frac{12}{30}$ < $\frac{45}{30}$ nên $\frac{1}{6}$ < $\frac{1}{3}$ < $\frac{2}{5}$ < $\frac{3}{2}$


  • 20 lượt xem