Giải VBT toán 4 tập 2 bài: Dấu hiệu chia hết cho 3 Trang 7

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Dấu hiệu chia hết cho 3 Trang 7 vbt toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 7 vbt toán 4 tập 2

Hướng dẫn giải:

Chú ý: Số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10953 các số chia hết cho 3 là: 540 ; 3627 ; 10 953.

Bài tập 2: Trang 7 vbt toán 4 tập 2

Hướng dẫn giải:

Chú ý: Số không chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số không chia hết cho 3

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33354 ; 2196 ; 50601 ; 431191 các số không chia hết cho 3 là: 610 ; 7363 ; 431 191.

Bài tập 3: Trang 7 vbt toán 4 tập 2

Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số có ba chữ số và là số:

Ta có kết quả sau:

Bài tập 4: Trang 7 vbt toán 4 tập 2

Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

Ta có kết quả sau:


  • 26 lượt xem