Giải VBT toán 4 tập 2 bài : Tỉ lệ bản đồ Trang 77,78

  • 3 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập chung Trang 77,78 toán 4 tập 2 , để học tốt toán 4 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 77,78 vbt toán 4 tập 2

Viết vào chỗ chấm:

  • Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là .....
  • Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là ....

Hướng dẫn giải:

  • Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là 1 : 10 000 000
  • Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là: 10 000 000cm.

Bài tập 2: Trang 77,78 vbt toán 4 tập 2

Nối tương ứng giữa độ dài "thu nhỏ" trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 với “độ dài thật”:

Ta có kết quả như sau:

Bài tập 3: Trang 77,78 vbt toán 4 tập 2

Viết vào ô trống:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 1000

1 : 300

1 : 10 000

1 : 500

Độ dài thu nhỏ

1mm

1cm

1dm

Độ dài thật

500m

Hướng dẫn giải:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 1000

1 : 300

1 : 10 000

1 : 500

Độ dài thu nhỏ

1mm

1cm

1dm

1m

Độ dài thật

1000mm

300cm

10 000dm

500m

Bài tập 4: Trang 77,78 vbt toán 4 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường AB là:

Hướng dẫn giải:

Do trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm nên thực tế độ dài quãng đường AB là:

1 x 10000 = 10000 dm = 1km

Ta có kết quả như sau:


  • 27 lượt xem