Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Khoa học lớp 4

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời quý thầy cô tham khảo Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học năm học 2022 - 2023 của cả ba bộ sách mới theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học Cánh Diều

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

MÔN: KHOA HỌC

Chủ biên: Bùi Phương Nga

Người góp ý: Lê Hồng Hà

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 3: Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước.

Trang 13 Hoạt động quan sát

Nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trong các hình dưới đây?

Hỏi: Theo em nước trong các hình dưới đây đang gặp vấn đề gì? Nêu nguyên nhân

Nên để học sinh tự phát hiện ra vấn đề về nguồn nước bị ô nhiễm.

Bài 7: Sự truyền ánh sáng

Trang 30

Luyện tập – vận dụng

Nêu ví dụ về vật phát sáng và vật chiếu sáng trong lớp học của em.

Nêu ví dụ về vật phát sáng và vật chiếu sáng mà em biết.

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

Bài 12:

Vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém

Trang 49

Luyện tập – vận dụng

Vì sao trời rét chim lại xù lông

Vì sao trời rét các loài chim lại xù lông

Câu hỏi chưa bao quát

Bài 14: Nhu cầu sống của động vật và chăm sóc vật nuôi

Trang 58- Hoạt động mở đầu

Kể tên một động vật sống dưới nước , một động vật sống trên cạn.

Kể tên các loại động vật em biết và phân loại chúng theo môi trường sống.

Phạm vi sẽ rộng hơn vì còn 1 số loài động vật sống được cả môi trường cạn và môi trường nước.

Bài 15: Nấm và một số loại nấm được dùng làm thức ăn.

Trang 63 – hoạt động Khởi động

Kể tên một số loài nấm em biết

Kể tên một số loại nấm mà em biết và cho biết em thấy những loại nấm đó ở đâu?

Nêu thêm trường hợp học sinh nhìn thấy nấm.

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học Chân trời sáng tạo

Chủ biên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Người góp ý: Lê Hồng Hà

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Một số tính chất và vai trò của nước

Trang 9

Hoạt động Luyện tập – vận dụng

Ở địa phương em nước được sử dụng trong những hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ nào?

Hỏi: Ở địa phương em nước dùng để làm gì?

Sử dụng từ ngữ gần gũi hơn với học sinh, từ “ dịch vụ” còn mới lạ.

Bài 5:

Gió, bão

Trang 29

Luyện tập – vận dụng

Hãy kể tên các biện pháp phòng chống bão khác mà em biết có ở địa phương.

Hãy kể tên các biện pháp phòng chống bão khác mà em biết

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

Bài 16: Nhu cầu sống của động vật

Trang 63- Hoạt động mở đầu

Con chuột ở hình 1 cần những yếu tố nào để sống và phát triển?

Điều kiện để con chuột ở hình 1 sống và phát triển

Sử dụng từ ngữ gần gũi hơn với học sinh, từ “ yếu tố” còn mới lạ.

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học Kết nối tri thức

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 13:

Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém

Trang 50

Hoạt động Luyện tập – vận dụng

Kể tên một số vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém có trong nhà em

Kể tên một số vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém mà em biết

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

......, ngày .... tháng ... năm ..

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI                                                                          GÓP Ý

Tham khảo thêm tài liệu

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học của cả ba bộ sách mới là Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và cánh diều giúp các thầy cô tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tham khảo thêm chuyên mục Dành cho giáo viên để cập nhật và tham khảo những tài liệu hay mới nhất.

Liên kết tải về