Hãy biến đổi các câu sau đây thành câu bị động.

  • 1 Đánh giá

m) Hãy biến đổi các câu sau đây thành câu bị động.

Câu chủ động

Câu bị động

(1) Người thợ thủ công Việt Nam làm ra đồ gốm khá sớm.

(2) Tại khúc sông này tỉnh ta sẽ bắc một cây cầu lớn.

(3) Người ta dựng lên những ngôi đền ấy từ hàng năm trước.

Bài làm:

Câu chủ động

Câu bị động

(1) Người thợ thủ công Việt Nam làm ra đồ gốm khá sớm.

Đồ gốm được người thợ thủ công Việt Nam làm ra từ khá sớm.

(2) Tại khúc sông này tỉnh ta sẽ bắc một cây cầu lớn.

Một cây cầu lớn sẽ được tỉnh ta bắc qua tại khúc sông này.

(3) Người ta dựng lên những ngôi đền ấy từ hàng năm trước.

Những ngôi đền ấy đã được người ta dựng lên từ hàng trăm năm trước.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2