Hãy đọc và bình luận về những thông tin sau:

  • 1 Đánh giá

2. Hãy đọc và bình luận về những thông tin sau:

  • Mỗi năm nước Mĩ tiêu tốn 12 triệu thùng dầu thô sản xuất khoảng 100 tỉ túi ni lông
  • Ước tính trung bình mỗi túi ni lông cần 500 năm để phân hủy hoàn toàn
  • Bình quân mỗi năm 1 người ai-len sử dụng 328 túi ni lông .con số này ở úc là 250 tui /người/ nam và ở xcot -lên là 153 tui /người/nam.

Bài làm:

Việc sử dụng bao ni-lông bừa bãi và quá nhiều đã ảnh hưởng nguy hiểm đến môi trường sống của trái đất nói chung và con người ta nói riêng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021