Hãy ghép thành phần ở cột B với thành phần ở cột A để được một câu đúng

  • 1 Đánh giá

19. Hãy ghép thành phần ở cột B với thành phần ở cột A để được một câu đúng.

AB
1. Chùm sáng trắng có chứaa) là hện tượng phân tích ánh sáng trắng.
2. Hiện tượng cho ánh sáng trắng đi qua kính lọc màu để được màu cần cần cób) phân tích ánh sáng trắng thành những chùm sáng có dải màu khác nhau từ đỏ đến tím.
3. Lăng kính có tác dụngc) bị tách thành các màu khác nhau.
4. Ánh sáng mặt trời khi đi qua bong bóng xà phòngd) các chùm sáng màu khác nhau.

Bài làm:

  • 1 - d)
  • 2 - a)
  • 3 - b)
  • 4 - c)

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021