Giải câu 3 trang 45 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 45 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Để trung hòa 100 ml dung dịch axit axetic cần 200 ml dung dịch natri hidroxit 0,1M. Tính nồng độ mol của axit axetic trong dung dịch đã sử dụng.

Bài làm:

Số mol của NaOH tham gia phản ứng là: (mol)

PTHH:

Từ phương trình hóa học:

Nồng độ mol của axit axetic trong dung dịch là:

  • 155 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021