Hãy làm một bài thơ lục bát thể hiện cảm xúc, suy ngẫm của em về một cảnh đẹp hoặc một sự vật mà em từng được chứng kiến

  • 8 Đánh giá

B. Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài: Hãy làm một bài thơ lục bát thể hiện cảm xúc, suy ngẫm của em về một cảnh đẹp hoặc một sự vật mà em từng được chứng kiến

Bài làm:

Bước 1: Các định đề tàu: Cảm xúc, suy tư về những cái ta nhìn thấy, cảm nhận tương tự

Bước 2: Tìm ý tưởng cho bài thơ

Bước 3: Làm thơ lục bát:

Ví dụ:

Thu tàn trời đã sang đông

Bồi hồi tấc dạ nhớ mong cô thầy

Người trao khát vọng hôm nay

Chắp cho đôi cánh em bay vào đời

Bước 4: Chỉnh sửa và chia sẻ

  • 799 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 chân trời sáng tạo