Hãy nêu những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn đọc bài

Câu 1: trang 121 sgk Ngữ Văn 10 tập hai

Hãy nêu nhng tiêu chí ch yếu ca văn bn văn hc

Bài làm:

Những tiêu chí:

  • Văn bản văn học là những văn bản đi sâu phản ánh và khám phá thế giới, tình cảm, tư tưởng và thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người.
  • Văn bản văn học được xây dựng bằng ngôn từ nghệ thuật, có hình tượng, có tính thẩm mĩ cao, rất giàu hàm nghĩa và gợi nhiều liên tưởng, tưởng tượng cho người đọc.
  • Văn bản văn học bao giờ cũng thuộc về một thể loại nhất định với những quy ước riêng, những cách thức riêng của thể loại đó.
  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021