Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 209 – sgk lịch sử 12

Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng?

Bài làm:

Nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng:

 • Về kinh tế:
  • Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung quan liêu bao cấphình thành cơ chế thị trường
  • XD nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ...
  • Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN
  • Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại...
 • Về chính trị:
  • Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa : nhà nước của nhân dân...
  • Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa => Quyền lực thuộc về nhân dân...
  • Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác...
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12