Hoàn chỉnh một bức điện mừng theo mẫu của bưu điện với tình huống tự đề xuất

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 204 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hoàn chỉnh một bức điện mừng theo mẫu của bưu điện với tình huống tự đề xuất

Bài làm:

  • Họ tên địa chỉ người nhận: Phạm Văn C, Trường THCS Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội.
  • Nội dung: Chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc kì thi học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố.
  • Họ tên và địa chỉ người gửi : Nguyễn Văn D, Trường THCS Giảng Võ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021