Hoàng Đức Lưong đã làm gì để sưu tầm thơ văn của tiên nhân?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 30 sgk Ngữ Văn 10 tập 2

Hoàng Đức Lưong đã làm gì để sưu tầm thơ văn của tiên nhân?

Bài làm:

Hoàng Đức Lương đã sưu tầm thơ của tiền nhân bằng cách:

  • "Tìm quanh hỏi khắp" để sưu tầm thơ ca của nhữnơ người đi trước.
  • "thu lượm thêm thơ của các vị hiện đang làm quan trong triều".
  • Sau đó ông biên soạn, chọn ra những tác phẩm hay.
  • Sau đó đặt tên sách là Trích diễm, gồm 6 quyển. Đây là công việc đòi hỏi tốn nhiều thời gian, công sức, người không tâm huyết sẽ không làm được.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021