Hướng dẫn giải câu 36- Đề thi thử THPT Quốc gia của Sở GD- ĐT Hồ Chí Minh cụm chuyên môn VI

  • 1 Đánh giá

Câu 36: Gọi là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=(2x^{3}+9x^{2}-2x+5)e^{x}$. Tính $a^{2}+b^{2}+c^{2}+d^{2}$.

A. 244

B. 247

C. 245

D. 246

Bài làm:

Đáp án D

Ta có công thức tổng quát: với f(x) là đa thức bậc n thì .

Bạn có thể tự chứng minh lại.

Áp dụng công thức trên ta có

Suy ra .

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021