[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 2: Cách ghi số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 2: Cách ghi số tự nhiên trang 9 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Hệ thập phân

Luyện tập : Trang 10 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số 34 604 được viết thành tổng giá trị các chữ số của nó là:

34 604 = (3 x 10 000) + (4 x 1 000) + (6 x 100) + (0 x 10) + 4

Vận dụng: Trang 10 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bác Hoa đi chợ, Bác chỉ mang ba loại tiền: loại (có mệnh giá) 1 nghìn (1 000) đồng, loại 10 nghìn (10 000) đồng và loại 100 nghìn (100 000) đồng. Tổng số tiền bác phải trả là 492 nghìn đồng. Nếu mỗi loại tiền, bác mang theo không quá 9 tờ thì bác sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại, mà người bán không phải trả lại tiền thừa?

Giải:

Ta biểu diễn 492 thành:

492 = (4 x 100) + (9 x 10) + 4 x 1

Vậy để người bán hàng không phải trả lại tiền thừa thì số tờ tiền mỗi loại bác phải trả là: 4 tờ loại 100 nghìn (100 000) đồng; 9 tờ 10 nghìn (10 000) đồng và 4 tờ loại 1 nghìn (1 000) đồng

2. Số la mã

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.6: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân)

a) Đọc mỗi số đã cho

b) Chữ số 7 trong mỗi số đã cho có giá trị bằng bao nhiêu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.7: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng:

a) 400 b) 40 c) 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.8: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Đọc các số La Mã XIV; XVI; XXIII

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.9: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Viết các số sau bằng số La Mã: 18; 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.10: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau. Đó là số nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.11: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Dùng các chữ số 0, 3 và 5, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà chữ số 5 có giá trị là 50.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.12: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại: mỗi gói có 10 cái kẹo; mỗi hộp có 10 gói; mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu cái kẹo

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021