[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận trang 101 sgk văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phân tích biên bản tham khảo

Biên bản tham khảo sách giáo khoa (trang 103).

1. Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên.

2. Vì sao biên bản phải có tên gọi và phải ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí

3. Khi làm biên bản, nội dung nào cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả?

4. Vì sao cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí?

5. Ngôn ngữ của biên bản có đặc điểm gì dễ nhận biết?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 2 kết nối tri thức