Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật đoạn trích Kiểu ở lầu Ngưng Bích

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật đoạn trích Kiểu ở lầu Ngưng Bích

Bài làm:

  • Nội dung: Miêu tả cảnh ngộ cô đơn buồn tủi và tấm lòng thuỷ chung, hiếu thảo rất đáng thương, đáng trân trọng của Thuý Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích.
  • Nghệ thuật:
    • Miêu tả nội tâm nhân vật đặc sắc
    • Bút pháp tả cảnh ngụ tình tuyệt bút.

  • 887 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021