[KNTT] Giải VBT Tập Viết 2 bài 23: Rồng rắn lên mây

  • 1 Đánh giá

Giải VBT tập viết 2 tập 1 bài 23: Rồng rắn lên mây lớp 2 sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Theo bài đọc, người chơi làm thành rồng rắn bằng cách nào? (đánh dấuV vào ô trống trước đáp án đúng)

.....Người chơi túm áo nhau, đứng thành hai hàng đối diện nhau. Một hàng làm rồng rắn. Một hàng làm thầy thuốc.

.....Người chơi túm áo nhau đứng thành vòng tròn làm rồng rắn. Một người làm thầy thuốc đứng ở giữa.

.....Người chơi túm áo nhau làm rồng rắn. Một người làm thầy thuốc đứng đối diện với rồng rắn.

Trả lời:

Người chơi làm thành rồng rắn bằng cách:

  • Người chơi túm áo nhau làm rồng rắn. Một người làm thầy thuốc đứng đối diện với rồng rắn.

Câu 2.Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành câu.

a. Nếu thầy thuốc nói "không" thì "....................................

b. Nếu thầy thuốc nói "có" thì ....................................

c. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì ....................................

d. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì ....................................

Trả lời:

a. Nếu thầy thuốc nói "không" thì " rồng rắn đi tiếp

b. Nếu thầy thuốc nói "có" thì rồng rắn hỏi xin thuốc cho con và đồng ý cho thầy bắt khúc đuôi.

c. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc

d. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì đổi vai làm khúc đuôi

Câu 3. Viết một câu về điều em thích trong trò chơi Rồng rắn lên mây

Trả lời:

  • Trò chơi tạo nên sự ấn tượng bởi bài đồng dao cùng cách chơi thú vị khiến những đứa trẻ luôn cảm thấy vui tươi và không bị chán sau một khoảng thời gian vận động.

Câu 4. Viết một câu về bạn Hoa trong câu chuyện Búp bê biết khóc.

Trả lời:

  • Tha lỗi cho chị nhé, chúng ta sẽ mãi là bạn nha.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021