[KNTT] Giải VBT Tập Viết 2 bài 17: Gọi bạn

  • 1 Đánh giá

Giải VBT tập viết 2 tập 1 bài 17: Gọi bạn lớp 2 sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Sắp xếp các sự việc dưới đây theo trình tự câu chuyện trong bài đọc. (đánh số 1, 2, 3, 4, 5 vào ô trống bên dưới)

Trả lời:

Câu 2. Đánh dấu V vào ô trống trước các từ ngữ chỉ tình cảm của dê trắng dành cho bê vàng.

....Lo lắng, thương, nhớ

....quý mến, lo lắng, giúp đỡ

....che chở, chia sẻ, nhớ

Trả lời:
Các từ ngữ chỉ tình cảm của dê trắng dành cho bê vàng:

  • Lo lắng, thương, nhớ

Câu 3. Viết lại những từ ngữ chỉ hoạt động của bê vàng và dê trắng trong khổ thơ cuối.

Trả lời:

Viết lại những từ ngữ chỉ hoạt động của bê vàng và dê trắng trong khổ thơ cuối:

Bê vàngDê trắng
  • đi tìm cỏ
  • lang thang
  • quên đường về
  • thương bạn
  • chạy tìm bê
  • gọi

Câu 4. Viết một câu có sử dụng từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3.

Trả lời:

  • Chú bê con mải mê đi tìm cỏ

Câu 5. Viết 2 - 3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn theo ý của em.

Sau một thời gian dài, bỗng Bê vàng đang lang thang mong tìm về lại được chốn cũ cùng người bạn thân năm xưa. Bỗng nghe thấy ở đâu vọng lại tiếng gọi: "Bê...Bê...". Nhận ra đó là giọng của Dê trắng, cả hai cùng lên tiếng và tìm được nhau. Sau bao lâu gặp lại, cả hai đều vui mừng khôn xiết.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021