[KNTT] Giải VBT Tập Viết 2 bài 15: Cuốn sách của em

  • 1 Đánh giá

Giải VBT tập viết 2 tập 1 bài 15: Cuốn sách của em lớp 2 sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Nối từ ngữ ở cột A với nội dung thích hợp ở cột B.

Trả lời:

Câu 2. Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp:

(tác giả, đọc sách, ghi, bìa sách, cuốn sách)

a. Từ ngữ chỉ sự vật: ..................................................................

b. Từ ngữ chỉ hoạt động: ............................................................

Trả lời:

a. Từ ngữ chỉ sự vật: tác giả, bìa sách, cuốn sách

b. Từ ngữ chỉ hoạt động: đọc sách, ghi

Câu 3. Viết tiếp để hoàn thành câu:

a. Tên sách được đặt ở:

b. Tên tác giả được đặt ở:

Trả lời:

a. Tên sách được đặt ở giữa bìa sách

b. Tên tác giả được đặt ở phía trên cùng bìa sách

Câu 4. Đọc mục lục ở tranh bên vò điền thông tin vào chỗ trống.

a. Phần 2 có những mục: :

b. Để tìm hiểu về cây xương rồng, em đọc trang

Trả lời:

a. Phần 2 có những mục: :

  • Thế giới thực vật: xương rồng, thông, được

b. Để tìm hiểu về cây xương rồng, em đọc trang 25

Câu 5. Dựa vào bìa sách sau, điền thông tin vào chỗ trống.

  • Tên sách:..............................................................................
  • Tên tác giả:...........................................................................
  • Tên nhà xuất bản:.................................................................

Trả lời:

Dựa vào bìa sách sau, điền thông tin vào chỗ trống.

  • Tên sách: Chúng tớ được sinh ra và lớn lên như thế nào?
  • Tên tác giả: Trần Diệu Linh
  • Tên nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

  • 3 lượt xem