[KNTT] Giải VBT Tập Viết 2 bài 19: Chữ A và những người bạn

  • 1 Đánh giá

Giải VBT tập viết 2 tập 1 bài 19: Chữ A và những người bạn lớp 2 sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự của bài đọc (đánh số 1, 2, 3, 4 vào ô trống ở dưới).

Trả lời:

Câu 2. Viết tiếp để có lời cảm ơn của chữ A với các bạn chữ.

Cảm ơn các bạn! Nhờ có các bạn, chúng ta đã.............................

Trả lời:

Cảm ơn các bạn! Nhờ có các bạn, chúng ta đã tạo ra những cuốn sách hay

Câu 3. Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào ô thích hợp.

(ngạc nhiên, gặp, nhắc, vui sướng, làm quen, sửng sốt, làm ra, nói)

Trả lời:

  • Từ ngữ chỉ hoạt động: gặp, nhắc, làm quen, làm ra, nói
  • Từ ngữ chỉ cảm xúc: ngạc nhiên, vui sướng, sửng sốt

Câu 4. Viết từ ngữ chỉ cảm xúc phù hợp với từng gương mặt sau:

Trả lời:

Từ ngữ chỉ cảm xúc phù hợp với từng gương mặt:

  1. Vui
  2. Giận
  3. Ngạc nhiên
  4. Buồn

Câu 5. Viết 2 câu có sử dụng từ ngữ ở bài tập 4.

  1. Em rất vui vì đã đạt được điểm cao trong tiết kiểm tra tuần trước.
  2. Em cảm thấy rất buồn vì bố đi công tác xá mãi chưa về.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021