[KNTT] Giải VBT Tập Viết 2 bài 21: Thả diều

  • 1 Đánh giá

Giải VBT tập viết 2 tập 1 bài 21: Thả diều lớp 2 sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Những sự vật nào giống cánh diều được nhắc tới trong bài đọc? (đánh dấu V vào ô trống dưới hình chỉ đáp án đúng)

Trả lời:

Những sự vật nào giống cánh diều được nhắc tới trong bài đọc:

1. trăng vàng

2. chiếc thuyền

3.hạt cau

4. lưỡi liềm

Câu 2. Từ ngữ nào được dùng để nói về âm thanh của sáo diều? (đánh dấu V vào ô trống trước đáp án đúng)

........no gió

........trong ngần

........uốn cong

Trả lời:

  • Từ ngữ được dùng để nói về âm thanh của sáo diều: uốn cong

Câu 3. Gạch chân từ ngữ chỉ sự vật trong 2 câu thơ dưới đây:

Sao trời trôi qua

Diều thành trăng vàng.

Trả lời:

Sao trời trôi qua

Diều thành trăng vàng.

Câu 4. Viết 1 - 2 câu có sử dụng từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3.

Trả lời:

  1. Chiều chiều em hay đi thả diều dùng các bạn
  2. Trăng đêm rắm thật đẹp

Câu 5. Viết 1 - 2 câu về nhân vật em thích trong câu chuyện Chúng mình là bạn.

Trả lời:

- Em thích nhất là bạn nai. Nai là động vật không có cánh. Ấy vậy mà bạn lại leo lên mỏm đá để tập bay giống bạn chim. Qua nhân vật nai em thấy được sự ngây thơ của các bạn.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021