[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 9: Giữ gìn vệ sinh trường học

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 9: Giữ gìn vệ sinh trường học sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Hãy đánh dấu X vào ô trống dưới hình thể hiện việc em nên làm để giữ trường học luôn sạch đẹp.

Trả lời:

Bài 2. Hãy viết vào chỗ (...) dưới đây những việc em đã làm để giữ gìn trường học sạch đẹp.

Trả lời:

Những việc em đã làm để giữ gìn trường học sạch đẹp là:

  • Lau chùi bàn ghế
  • Trồng cây xanh trong trường học
  • Quét dọn lớp học
  • Nhặt rác trong sân trường

Bài 3. Lựa chọn từ/cụm từ trong khung điền vào chỗ (...) để hoàn thành đoạn văn sau:

sạch đẹp, an toàn, thoải mái, ngôi nhà thứ hai, tình yêu

Trường học là ........................... của em. Trường học ................... giúp chúng em cảm thấy ....................., ....................... và vui vẻ. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan trường lớp chính là cách thể hiện ....................... đối với trường, lớp của mình.

Trả lời:

Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Trường học sạch đẹp giúp chúng em cảm thấy thoải mái, an toàn và vui vẻ. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan trường lớp chính là cách thể hiện tình yêu đối với trường, lớp của mình.

Bài 4. Nếu gặp tình huống sau, em sẽ xử lý như thế nào? Viết cách xử lí của em vào chỗ (...) dưới đây

Lan và Mai ăn quà vặt rồi vứt vỏ ngay đống rác trước cổng trường. Hùng thấy vậy đã nhắc nhở hai bạn. Tuy nhiên, Lan và Mai không những không nghe mà còn nói:"Cậu không thấy mọi người đều vứt rác ở đây à? Có phải mỗi bọn tớ đâu."

Trả lời:

Nếu gặp tình huống sau em sẽ nói với hai bạn rằng vứt vỏ ở đây là không đúng. Cổng trường không phải là nơi chứa rác nên hai bạn Lan và Mai cùng những người khác đều sai. Điều này làm ngôi trường mất vệ sinh và không được sạch đẹp. Các bạn nên vứt rác đúng nơi quy định và tuyên truyền với mọi người xung quanh để mọi người cùng hưởng ứng.

Bài 5. Hãy vẽ một bức tranh thể hiện việc em đã làm đề giữ gìn trường học sạch đẹp và sáng tác một khẩu hiệu để tuyên truyền tới các bạn học sinh khác.

(Học sinh tự vẽ tranh)


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021