[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Đánh dấu X vào ô trống dưới hình có hoạt động phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động.

Trả lời:

Bài 2. Viết vào chỗ (...) các hoạt động mà em thường xuyên làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Trả lời:

Các hoạt động em thường xuyên làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động là: đá bóng, nhảy dây, bơi lội, đá cầu, hít xà, ...

Bài 3. Tư thế ngồi học của bạn nào trong hình dưới đây là sai? Nếu thường ngồi ở tư thế sai đó sẽ gây ra tác hại gì? Viết vào chỗ (...) câu trả lời của em.

Trả lời:

Tư thế ngồi học của bạn nam bên phải là sai. Nếu thường ngồi ở tư thế sai đó thì sẽ bị vẹo cột sống.

Bài 4. Đánh dấu X vào ô trống dưới hình thể hiện tư thế đúng.

Trả lời:

Bài 5. Tô màu vào hình vẽ các bạn đang vui chơi. Các hoạt động này có lợi hai có hại cho cơ quan vận động? Vì sao? Viết vào chỗ (...) câu trả lời của em.

Trả lời:

Hoạt động này có lợi cho cơ quan vận động.

(Học sinh tự tô màu)


  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021