[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp em sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Viết tên các bộ phận của cơ quan hô hấp vào chỗ (...) ở hình dưới đây.

Trả lời:

2. Nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp.

Trả lời:

Bài 3. Lựa chọn cụm từ Hít vào hay Thở ra để viết vào chỗ (...) dưới mỗi hình sau cho phù hợp.

Trả lời:

Bài 4. a) Đánh dấu X vào ô trống trước các cụm từ chỉ tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tắc đường hô hấp

.... Ăn chậm, nhai kĩ.

.... Vừa ăn vừa cười đùa

.... Ngậm đồ chơi, đồng xu trong miệng

.... Nuốt vội vàng, không chú ý khi ăn các loại quả có hạt như nhãn, mận, ...

b) Viết vào chỗ (...) một số các để phòng tránh tắc đường hô hấp.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Trả lời:

a)

.... Ăn chậm, nhai kĩ.

X Vừa ăn vừa cười đùa

X Ngậm đồ chơi, đồng xu trong miệng

X Nuốt vội vàng, không chú ý khi ăn các loại quả có hạt như nhãn, mận, ...

b) Một số các phòng tránh tắc đường hô hấp: ăn chậm, nhai kĩ, không cho vật thể lạ vào miệng, ...


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021