[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Viết vào chỗ (...) tên và tác dụng của các việc làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp được thể hiện trong mỗi hình sau

Trả lời:

Bài 2. Đánh dấu X vào ô trống dưới hình thể hiện những việc làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

Trả lời:

Bài 3. Viết vào chỗ (...) các từ/cụm từ: sạch sẽ, tập thể dục, giữ ấm, mũi để hoàn thành câu sau cho phù hợp.

Để phòng bệnh và bảo vệ cơ quan hô hấp cần ..................... cơ thể; vệ sinh ..................., họng; giữ nơi ở ..................., đủ ấm, thoáng khí; ăn uống đủ chất; ...................... thường xuyên.

Trả lời:

Để phòng bệnh và bảo vệ cơ quan hô hấp cần giữ ấm cơ thể; vệ sinh mũi, họng; giữ nơi ở sạch sẽ, đủ ấm, thoáng khí; ăn uống đủ chất; tập thể dục thường xuyên.

Bài 4. Nối thông tin cột A với cột B cho phù hợp

Trả lời:


  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021