[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Hãy viết lợi ích của các nghề nghiệp, công việc trong mỗi hình vào chỗ (...) dưới đây.

Trả lời:

Trông coi biển đảo, giữ gìn biển Vận chuyển người và hàng hóa

đảo, lãnh thổ đất nước đi xa hơn và tiện lợi hơn

Cập nhật tin tức, sự kiện trong Chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe

ngày cho người dân cho mọi người

Bài 2. Nối cột A với cột B cho phù hợp về công việc, nghê nghiệp

Trả lời:

Bài 3. Lựa chọn từ/cụm từ trong khung điền vào chỗ (...) để hoàn thành đoạn văn sau:

tôn vinh, công việc, nghề nghiệp, trân trọng, tốt đẹp

Bất kì ........................., ...................... nào trong xã hội cùng đáng được ................... và ...................., bởi vì nó mang lại giá trị .................. cho cuộc sống của chúng ta.

Trả lời:

Bất kì công việc, nghề nghiệp nào trong xã hội cùng đáng được tôn vinhtrân trọng, bởi vì nó mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta.

Bài 4. Quan sát các hình dưới đây và hoàn thành Phiếu học tập sau:

Trả lời

Bài 5. Nếu em là Vân, trong tình huống sau, em sẽ nói gì với Hoa? Hãy viết điều em sẽ nói với Hoa vào chỗ (...) dưới đây.

Hoa nói với Vân:"Mẹ bạn Vũ lớp mình bán hàng ở siêu thị cạnh nhà tớ đấy. Tớ chẳng thích làm nhân viên bán hàng đâu, vừa mệt vừa ít tiền. Tớ thích làm giám đốc giống mẹ tớ!"

Trả lời:

Nếu em là Vân, em sẽ nói với Hoa rằng bạn Hoa nói thế là không đúng. Vì trên đời này, mọi công việc đều đáng được trân trọng và yêu quý. Mọi công việc đều có những lợi ích khác nhau.


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021