[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 13: Hoạt động giao thông

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 13: Hoạt động giao thông sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Nối các phương tiện giao thông với loại đường giao thông tương ứng.

Trả lời:

Bài 2. Điền Đ vào chỗ chấm trước ý đúng và S vào chỗ chấm trước ý sai

.... Mỗi phương tiện giao thông có thể đi trên nhiều loại đường giao thông

.... Phương tiện giao thông giúp con người di chuyển nhanh hơn.

.... Phương tiện giao thông giúp con người vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi

.... Mỗi loại phương tiện giao thông chỉ đi trên một loại đường giao thông

Trả lời:

S Mỗi phương tiện giao thông có thể đi trên nhiều loại đường giao thông

Đ Phương tiện giao thông giúp con người di chuyển nhanh hơn.

Đ Phương tiện giao thông giúp con người vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi

Đ Mỗi loại phương tiện giao thông chỉ đi trên một loại đường giao thông

Bài 3. Viết tiếp vào chỗ (...) dưới đây các phương tiện giao thông tương ứng với loại đường giao thông mà em biết

Đường bộ dành cho xe đạp, .........................................................................

Đường sắt dành cho .....................................................................................

Đường hàng không dành cho .......................................................................

Đường thủy dành cho ...................................................................................

Trả lời:

Đường bộ dành cho xe đạp, xe máy, ô tô, xe tải, xe khách

Đường sắt dành cho tàu hỏa

Đường hàng không dành cho máy bay

Đường thủy dành cho tàu, ca nô, xuồng

Bài 4. Viết vào chỗ (...) để hoàn thành bảng sau:

Nhóm biển báo giao thôngHình dạngMàu sắcVí dụ một số biển báo
Biển báo cấm.............................................................................................
Biển báo nguy hiểm.............................................................................................
Biển báo chỉ dẫn.............................................................................................

Trả lời:

Nhóm biển báo giao thôngHình dạngMàu sắcVí dụ một số biển báo
Biển báo cấmhình tròn có nét gạch chéomàu trắng

biển báo cấm ô tô

biển báo cấm mô tô

biển báo cấm rẽ trái

Biển báo nguy hiểmhình tam giácmàu vàng

biển báo đường trơn trượt

biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm

biển báo đường giao nhau

Biển báo chỉ dẫnhình tròn, hình chữ nhật, hình thoimàu xanh dương

biển chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp

biển chỉ dẫn đường một chiều

Bài 5. Nối hình với tên biển báo (ở cột A) và loại biển báo giao thông (ở cột B) cho phù hợp

Trả lời:

Bài 5. a) Hãy vẽ sơ đồ đường đi và các biển báo mà em gặp khi đi từ nhà đến trường

b) Viết tên và nêu ý nghĩa của các biển báo giao thông đó vào chỗ (...) dưới đây

Trả lời:

Học sinh tự làm


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021