[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Tìm hiểu cơ quan vận động

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Tìm hiểu cơ quan vận động sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Viết các số từ 1 đến 9 vào các ô trống trong hình sau cho phù hợp.

1. Xương chân 2. Xương tay 3. Xương đầu

4. Xương sườn 5. Xương cột sống 6. Xương chậu

7. Khớp khuỷu tay 8. Khớp đầu gối 9. Khớp vai

Trả lời:

Bài 2. Viết các số từ 1 đến 5 vào các ô trống trong hình sau cho phù hợp.

1. Cơ ngực 2. Cơ cánh tay 3. Cơ bụng

4. Cơ đùi 5. Cơ mặt

Trả lời:

Bài 3. Viết số đứng trước các từ/cụm từ cho sẵn vào chỗ (...) để hoàn thành các câu sau:

Cơ quan vận động gồm .................................. và hệ cơ. .......................... nối giữa các ......................... bám vào ...........................

1. Bộ xương 2. Xương

3. Cơ 4. Khớp

Trả lời:

Cơ quan vận động gồm bộ xương và hệ cơ. Khớp nối giữa các xương bám vào .

Bài 4. Đánh dấu X vào ô trống dưới hình thể hiện hoạt động của cơ quan vận động.

Trả lời:

Bài 5. Nối các từ chỉ trạng thái cảm xúc với hình ảnh phù hợp

Trả lời:


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021