[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Viết tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu vào chỗ (...) ở hình dưới đây.

Trả lời:

Bài 2. Viết số phù hợp vào chỗ (...) để mô tả đường đi của nước tiểu

1. Bóng đái 2. Ống dẫn nước tiểu

3. Thận 4. Ống đái

Trả lời:

Bài 3. Khoanh vào chữ cái trước tên bộ phận không thuộc cơ quan bài tiết nước tiểu.

A. Thận

B. Bóng đái

C. Khí quản

D. Ống dẫn nước tiểu

Trả lời:

Chọn đáp án C. Khí quản

Bài 4. Nối tên mỗi bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu cơ cột A với một chức năng phù hợp ở cột B.

Trả lời:

Bài 5. Khoanh vào chữ cái trước tên bệnh về cơ quan bài tiết nước tiểu

A. Cúm

B. Viêm họng

C. Đau khớp

D. Sỏi thận

Trả lời:

Chọn đáp án D. Sỏi thận


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021