[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 20: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 20: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật quanh em sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Viết vào chỗ (...) để hoàn thành các sơ đồ sau:

Trả lời:

Bài 2. Khoanh vào các cụm từ chỉ việc nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

Trả lời:

Bài 3. Khoanh vào các cụm từ chỉ việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

Trả lời:


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021