[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. a) Khoanh bằng bút màu xanh vào những gì có ở hình 1 mà không có hoặc đang thay đổi ở hình 2. Khoanh bằng bút màu đỏ vào những gì có ở hình 2 mà không có ở hình 1.

b) Vì sao nhiều cây lại bị héo úa và nhiều con vật bị biến mất ở hình 2? Viết vào chỗ (...) câu trả lời của em.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Trả lời:

a)

b) Nhiều cây bị héo úa và nhiều con vật bị biến mất ở hình 2 vì ở hình 2 xuất hiện nhiều rác thải gây ô nhiễm môi trường sống của cây và động vật.

Bài 2. Viết các số từ 1 đến 4 vào ô trống dưới mỗi hình cho phù hợp

1. Xử lí rác thải

2. Trồng và chăm sóc rừng

3. Bảo tồn môi trường sống của thực vật và động vật

4. Nhặt rác

Trả lời:

Bài 3. Khoanh bằng bút màu xanh vào các cụm từ chỉ việc làm có lợi, màu đỏ vào các cụm từ chỉ việc làm có hại cho môi trường sống của thực vật và động vật.

Trả lời:

Bài 4. Nếu ở tình huống như bạn trai trong hình dưới đây, em sẽ làm gì với em nhỏ?

Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý em chọn

.... Nói với em không nên vứt rác xuống hồ vì sẽ làm chết cá, tôm, ...

.... Nhắc em để rác trên bờ

.... Nhắc em bỏ rác vào thùng

.... Phương án khác

Trả lời:

.... Nói với em không nên vứt rác xuống hồ vì sẽ làm chết cá, tôm, ...

.... Nhắc em để rác trên bờ

X Nhắc em bỏ rác vào thùng

.... Phương án khác


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021