Lập kế hoạch rèn luyện tính tự lập của bản thân trong học tập, trong lao động...

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Em hãy lập kế hoạch rèn luyện tính tự lập của bản thân trong học tập, trong lao động, trong các hoạt động của lớp, của trường và trong sinh hoạt hằng ngày theo bảng dưới đây.

bài 10: tự lập

Bài làm:

bài 10: tự lập

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021