Lấy ví dụ để chứng minh rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Lấy ví dụ để chứng minh rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN. Vần phải khắc phục những điều đó bằng những biện pháp nào?

Bài làm:

Hiện nay, rừng bị chặt phá bừa bãi với nhiều mục đích khác nhua như lấy gỗ, làm nương rẫy…Chính điều đó đã khiến cho đất bị xói mòn, gây ra những trận lũ quét, lũ ống, làm thiệt hại đến của cải và cả tính mạng con người…

Biện pháp:

  • Khai thác một cách hợp lí dưới sự cho phép của chính quyền
  • Phạt nặng những hành vi hủy hoại môi trường và khai thác không hợp lí.
  • Thông qua các diễn đàn, các dự án để cùng nhau bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
  • Đưa ra những nguyên nhân và hậu quả của việc khai thác tài nguyên chưa hợp lí từ đó hạn chế việc khai thác và sử dụng.
  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa Lý 11