Lời giải Bài 2 Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 2 năm 2017 của Trường THPT chuyên Vinh

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 2 :

Đề bài :

Cho phương trình : (1)

Tìm m đề phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

Hướng dẫn giải chi tiết :

(1) <=> Hoặc x = 1 hoặc .

<=> Hoặc x = 1 hoặc .

Để (1) có 2 nghiệm phân biệt => (2) có đúng 1 nghiệm > 1.

<=>

<=>

<=>

Vậy để thỏa mãn yêu cầu đề bài thì .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021