Lời giải câu số 12, 21, 26 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 12, 21, 26

Câu 12: Đáp án B

Câu 21: Đáp án B

Phân tích: Este X có công thức phân tử C2H4O2 nên X chỉ có công thức là CH3 .

Khi đun nóng 9g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta có PTHH HCOOCH3 + NaOH → HCOONa +CH3OH

nHCOONa = nX = 9/60 = 0,15 =>m = 0,15.68 = 10,2 gam

Câu 26: Đáp án A

Gọi công thức của X là (R̅COO)2C2H4 .

Phân tích: Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Vậy nên trong phân tử este có 5C. Mà nhìn vào CT của X ta đã thấy 4C nên CT của X là HCOOC2H4OOCCH3 .

Vì este này là 2 chức nên:

neste = ½ nNaOH = ½. (10/40) = 0,125

Vậy khối lượng m là: m = 0,125.132 = 16,5g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021