Luyện tập về biên bản

  • 1 Đánh giá

3. Luyện tập về biên bản

a) Tình huống nào sau đây cần viết biên bản?

(1) Em có nguyện vọng được tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của trường.

(2) Diễn biến, kết quả của đại hội chi đoàn,

(3) Lớp em muốn trình bày nguyện vọng với cô chủ nhiệm.

(4) Trình bày lí do em bận không thể tham dự buổi sinh hoạt ngoại khóa của lớp.

b) Biên bản được soạn thảo nhằm mục đích gì?

(1) Ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc vừa mời xảy ra.

(2) Ghi lại tâm tư, nguyện vọng của cá nhân.

(3) Ghi lại mệnh lệnh của cấp trên với cấp dưới.

(4) Ghi lại nhiệm vụ mà thầy (cô) giáo giao cho học sinh.

Bài làm:

a) Tình huống nào cần viết biên bản: (2) Diễn biến, kết quả của đại hội chi đoàn.

b) Biên bản được soạn thảo nhằm mục đích: (1) Ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc vừa mời xảy ra.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2