Nếu cần thuyết minh bài Tỏ lòng ( Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão anh chị chọn hình thức kết cấu nào

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 168 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Nếu cần thuyết minh bài Tỏ lòng ( Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão anh chị chọn hình thức kết cấu nào

Bài làm:

Khi thuyết minh bài „Tỏ lòng“ của Phạm Ngũ Lão nêu chọn hình thức kết cấu hỗn hợp. Kiểu kết cấu này phù hợp với tác phẩm,trình bày sư việc theo trình tự khác nhau giúp người đọc hiểu được nội dung nghệ thuật, giá trị tư tưởng của nó.

Các ý chính:

  1. Giới thiệu về tác giả
  2. Thuyết minh về thời điểm ra đời của bài thơ
  3. Nội dung của bài thơ :
  • Câu 1, 2: Niềm tự hào về mình và quân đội của mình
  • Câu 3,4: Khát vọng lập công trả nợ công danh của tác giả - Vẻ đẹp của từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu bài thơ.
  • 147 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021