Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Tam đại con gà

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Tam đại con gà"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Qua hình ảnh thầy đồ trong truyện Tam đại con gà, truyện phê phán một tật xấu trong nội bộ nhân dân, phê phán những người dốt mà không chịu học hỏi, dốt mà cứ cố tình che đậy sự dốt nát của mình từ đó khuyên mọi người không nên dấu dốt mà phải không ngừng học hỏi

2. Giá trị nghệ thuật

  • Xây dựng các mâu thuẫn và đẩy các mâu thuẫn đó lên đến đỉnh điểm trong những tình huống kịch tính, giải quyết bất ngờ, hợp lí.
  • Ngôn ngữ giản dị, có cả vần và nhịp.
  • Sử dụng cử chỉ, hành động, hình thức chơi chữ
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021