Nếu là bạn nhỏ trong tình huống trên, em cảm thấy thế nào?

  • 1 Đánh giá

Khởi động

1. Nếu là bạn nhỏ trong tình huống trên, em cảm thấy thế nào?

[Chân trời sáng tạo] Giải đạo đức 2 bài 12: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng

Bài làm:

1. Nếu em là bạn nhỏ trong tình huống trên, em cảm thấy rât lo lắng và sợ.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021