Nêu những nét chính về tình hình Liên Bang Nga trong những năm 1991 – 2000?

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Nêu những nét chính về tình hình Liên Bang Nga trong những năm 1991 – 2000?

Bài làm:

Sau khi Liên Xô tan rã, Liên Bang Nga là quốc gia kế tục địa vị pháp lí của Liên Xô ở Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài.

- Tình hình Liên Bang Nga trong những năm 1991 – 2000 :

 • Về kinh tế:
  • Từ 1990 - 1995, GDP là số âm.
  • Giai đoạn 1996 – 2000 kinh tế phục hồi (năm 1997 tốc độ tăng trưởng là 0,5 %,năm 2000 là 9%).
 • Về chính trị:
  • Tháng 12.1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang.
  • Tình hình chính trị không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào ly khai ở Tréc-ni-a.
 • Về đối ngoại: một mặt ngả về phương Tây, mặt khác khôi phục và phát triển các mối quan hệ với châu Á.

=> Từ năm 2000 kinh tế dần hồi phục và phát triển, chính trị và xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao. Tuy vậy, nước Nga vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức như nạn khủng bố, li khai, việc khôi phục và giữ vững vị thế cường quốc Á - Âu …

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12