Nêu tên các phân ngành của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Nêu tên các phân ngành của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta?

Bài làm:

Các ngành thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm:

  • Chế biến sản phẩm trồng trọt (Xay cát, đường mía, chè, cà phê, rượu, bia…)
  • Chế biến sản phẩm chăn nuôi (Sữa, các sản phẩm từ sữa, thịt và các sản phẩm từ thịt.
  • Chế biến thủy, hải sản (nước mắm, tôm, cá…).
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021