Người đã dũng cảm cứu em bé là ai ? Con người và hành động của anh có gì đặc biệt ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 31 sgk tiếng việt 5 tập 2

Người đã dũng cảm cứu em bé là ai ? Con người và hành động của anh có gì đặc biệt ?

Bài làm:

  • Người đã dũng cảm cứu em bé là người bán bánh giò. Đó là một thương binh, chỉ còn một chân khi rời quân ngũ, làm nghề bán bánh giò.
  • Tuy chỉ là một người bán bánh giò bình thường nhưng anh có hành động dũng cảm: không chỉ hô hoán, báo hiệu cho mọi người xung quanh về đám cháy mà anh còn xả thân lao vào đám cháy cứu gia đình bị nạn.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021