Người lính lái xe hiện lên như thế nào trong bài thơ ( tư thế, bản lĩnh, ý chí, tâm hồn...)

  • 1 Đánh giá

c. Người lính lái xe hiện lên như thế nào trong bài thơ ( tư thế, bản lĩnh, ý chí, tâm hồn...)

Bài làm:

Hình ảnh những người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính đã cho ta thấy được họ là những con người quả cảm với:

  • Tư thế rất ung dung: Khi lái xe trên một chiếc xe tàn, mà các chiên sĩ vẫn dũng cả, ung dung và vui tươi, các chiến sĩ nhìn trời, nhìn đất một cách rất bình thản và thản nhiên=> Thể hiện nên sự ung dung, tập trung lái xe của những chiến sĩ trên đường hanh quân.
  • Bản lĩnh của những người chiến sĩ: kiên cường không sợ hiểm nguy lái những chiếc xe không kính trên khung đường hiểm nguy, chông gai, đầy bom đạn.
  • Thể hiện giọng điệu rất ngang tàn, bất chấp của các chiến sĩ
  • Tinh thần bất chấp khó khăn, nguy hiểm, dù thế nào họ vẫn vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ
  • Tình đồng chí, đồng đội gắn bó kêu sơn
  • Dù có khó khăn gian khổ họ vẫn vượt qua để đem lại hòa bình, độc lập cho dân tộc
  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021