Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta?

Bài làm:

  • Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên. Từ 7 vườn quốc gia năm 1986 đến năm 2007 đã có 30 vườn quốc gia , 65 khu dự trữ thiên nhiên, bảo tồn loài – sinh cảnh, trong đó có 6 khu được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới.
  • Ban hành “Sách đỏ Việt Nam”. Để bảo vệ nguồn gen quí hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng, đã có 360 loài thực vật và 350 loài động vật quí hiếm được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.
  • Quy định việc khai thác :

+ Cấm khai thác gỗ quý, khai thác gỗ trong rừng cấm, rừng non.

+ Cấm gây cháy rừng.

+ Cấm săn bắn động vật trái phép.

+ Cấm dùng chất bổ đánh bắt cá và các dụng cụ đánh bắt cá con, cá bột.

+ Cấm gây độc hại cho môi trường nước.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12